Oferta naszej firmy obejmuje

 • Badanie Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PWP)
 • Przegląd drzwi przeciwpożarowych
 • Przegląd instalacji oddymiania
 • Przegląd systemów sygnalizacji pożaru (SSP)
 • Przegląd hydrantów i gaśnic
 • Konserwacja sprzętu
 • Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Tworzenie wizualizacji systemów sygnalizacji pożaru (SSP)
 • Badanie oświetlenia ewakuacyjnego
 • Oznakowanie budynków (ppoż. i ewakuacyjne)
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Dokumentacje techniczne
 • Plany ewakuacji