• Wykonywanie inspekcyjnych zdjęć/filmów obiektów i terenów
  • Wynajem pilotów UAV kategorii otwartej oraz szczególnej (NSTS-06)